Otwarcie domu Senior-Wigor

Senior Wigor - Dom dziennej opieki - Wiekowo

 

Rada Ministrów w dnia 17 marca 2015 r. przyjęła Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020.

 

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. 

 

W Wiekowie powstał pierwszy i jedyny w powiecie sławieńskim dzienny dom dla osób starszych Senior-WIGOR. Uroczystego otwarcia, które odbyło się w piątek 18 grudnia dokonał wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski wspólnie z kierownikiem GOPS w Darłowie Ewą Szymczak oraz podopiecznymi domu. Na remont, wyposażenie i funkcjonowanie domu udało się pozyskać dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 257.859 złotych. Całkowity koszt remontu i wyposażenia budynku wyniósł 452,376 złotych. Dom składa się z 12 pomieszczeń. Na seniorów czeka między innymi sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala ćwiczeń i rehabilitacji. Nie zabraknie opieki medycznej, rehabilitanta i psychologa. Dla seniorów przebywających w domu zapewniony będzie ciepły posiłek.

 

Praca domu ruszyła od poniedziałku 21 grudnia 2015 roku.


senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie - Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo

tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Deklaracja dostępności »   |   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych »
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski