2022-09-13 15:21:44 - Ewelina Trościńska
,,RAZEM, WZMOCNIENI POZYTYWNIE"

We wtorek 13 września 2022r. podopieczni naszego Domu uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych dot. projektu pn. "Razem, wzmocnieni pozytywnie", którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2022. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz z budżetu Gminy Darłowo.

Działania mają na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie po przez:

1. wzrost wiedzy i świadomości na temat problematyki i skali przemocy w rodzinie;

2. wsparcie w sytuacji wystąpienia przemocy domowej;

3. zmniejszenie liczby zachowań niepożądanych społecznie;

4. wzmocnienie instytucojalnego systemy reagowania na występowanie przemocy domowej;

5. propagowanie właściwych wzorców wychowawczych.

senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie - Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo

tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Deklaracja dostępności »   |   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych »
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski