2022-07-15 13:27:02 - Ewelina Trościńska
IV GMINNA SPARTAKIADA SENIORÓW

W piątek 8 lipca br. w DDS+ w Wiekowie odbyła się IV GMINNA SPARTAKIADA SENIORÓW. Projekt został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie oraz Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie, w partnerstwie z Gminą Darłowo i Gminną Biblioteką Publiczną w Domasławicach. W spotkaniu wzięło udział 14 drużyn w pięciu konkurencjach sprawnościowych. Na podium znalazły się trzy najlepsze drużyny: I miejsce Klub Seniora z Wiekowic, II miejsce Klub Seniora ze Słowina, III miejsce Klub Seniora z Jeżyc. Projekt dofinansowany był ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie - Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo

tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Deklaracja dostępności »   |   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych »
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski