2021-08-16 00:00:00 - Ewelina Trościńska
III GMINNA SPARTAKIADA SENIORÓW

,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" pod takim właśnie hasłem w dniu 13 sierpnia br. odbyła się tegoroczna III GMINNA SPARTAKIADA SENIORÓW realizowana w ramach projektu socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Dziennym Domem ,,SENIOR+" w Wiekowie. W spartakiadzie udział wzięło 13 drużyn, a najlepszymi okazały się: Klub Seniora ze Starego Jarosławia (I miejsce), Klub Seniora z Porzecza (II miejsce) oraz Klub Seniora z Wiekowa (III miejsce).

senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie - Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo

Deklaracja dostępności
tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski