2020-04-10 00:00:00 - Ewelina Trościńska
INFORMACJA COVID-19!!!

Informujemy, że w ramach ogólnopolskich działań  profilaktycznych dotyczących zagrożenia koronawirusem (COVID-19) zgodnie z komunikatem Wójta Gminy Darłowo z dnia 12 marca br. od dnia  13 marca 2020r. do dnia 26 kwietnia 2020r. działalność Dziennego Domu "Senior+" w Wiekowie w dalszym ciągu pozostaje zawieszona.
Decyzja w sprawie przywrócenia zajęć w placówce zostanie podana do publicznej wiadomości natychmiast po ustaniu warunków zagrażających zdrowiu uczestników zajęć.
 

senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie

Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski